Како да избереш Приватно здравствено осигурување

Приватното здравствено осигурување веќе неколку години е еден од најбарание и најбрзорастечките осигурителни продукти. Состојбите во јавното здравство, како и искуствата со приватното здравствено осигурување кои најпрво ги слушавме од луѓето во ИТ индустријата, а сега се почесто доаѓаат и од нашата поблиска околина, придонесоа речиси секој од нас да се заинтересира за вадење на […]