Профил на компанијата

ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје e компанија за неживотно осигурување формирана во 2002 година. До 2020 година, единствен акционер на Друштвото е GOFI – Group of Finance & Investment SA. Од 2020 година, со преземање на акциите единствен акционер станува Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE Group), интернационална компанија со долга осигурителна традиција, со што Еуролинк осигурување станува дел од ова големо меѓународно осигурително семејство.

Стратегијата на компанијата е насочена кон континуиран и долгорочен раст и паралелно градење поинакво осигурување за целосно задоволување на потребите на нашите клиенти, формирајќи подобрени понуди од постојните и нови осигурителни производи. Одржливиот развој на Еуролинк осигурување се темели врз општествената одговорност. Еуролинк осигурување е општествено совесен деловен субјект, кој е во континуирана интеракција со средината и вложува во општеството во кое егзистира и работи.

Менаџмент на компанијата

Понуди на Компа

Вкупно понуди
0
Издадени полиси
0
Рејтинг на Компа
0

*Најпродаван пакет од Еуролинк на Компа е
Доми Комфор пакетот на Домаќинско осигурување

Контакт

Пиринска бр.23, 1000 Скопје

+389 2 32 89 301 | 15 888
www.eurolink.com.mk | eurolink@eurolink.com.mk