Профил на компанијата

Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. Скопје е компанија за неживотно осигурување со постојан раст, присутна на македонскиот пазар од 2007 година. 

Нудиме квалитетни продукти и високи стандарди во комуникацијата со клиентите – индивидуалци, мали и средни претпријатија и институции. Се стремиме кон зголемување на нашето присуството на пазарот, постојано адаптирајќи ја понудата кон динамиката на живот и работа во Македонија. Стручноста на преку 100-те вработени се рефлектира низ услугите и осигурителните решенија прилагодени кон потребите на секој клиент, конкурентни, применливи, ефикасни и исплатливи.

Негувајќи култура на доверба и успех, ние во
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. Скопје секогаш сме им посветени на осигурениците, унапредувајќи го угледот и растот на компанијата. 

Менаџмент на компанијата

Понуди на Компа

Вкупно понуди
0
Издадени полиси
0
Рејтинг на Компа
0

*Најпродаван пакет од Халк Осигурување на Компа е
Основниот пакет на Домаќинско осигурување

Контакт

Ул. Мајка Тереза бр. 1, влез 2, 1000 Скопје
+389 (2) 3 122 385 | 155 66
www.halkinsurance.com.mk | info@halkinsurance.com.mk