„Компа е одлична! Додека работев во Шведска сите осигурувања ги вадевме преку вакви платформи. Може дури да се каже дека на Компа е за нијанса подобро корисничкото искуство.“