„Огромно олеснување во изборот на осигурување. На Компа се’ е јасно, прегледно и разбирливо, точно знаеш што избираш. Брзината со која можеш да најдеш и купиш полиса е неспоредлива.“