Селин Шакарер е член на Извршниот одбор во Халк Осигурување, со долгогодишно искуство во осигурителниот сектор, особено во банкарското осигурување. Нејзината кариера опфаќа значајни улоги во Турција, каде што се истакна како менаџер за продажба на банкоосигурување и директор на банкоосигурување во водечки осигурителни компании. Шакарер има длабоко разбирање и вештини во управувањето со перформансите на агентите и брокерите, придонесувајќи за постигнување на целите на компанијата во согласност со корпоративните принципи.