Кристиан Лешков е дел од Сава Осигурување преку 10 години, најпрво како Регионален Директор на продажба, а од крајот на 2022 како Извршен Директор. Искуството стекнато во работата со продажната мрежа и директниот контакт со потребите на клиентите денес го преточува во организација и модернизација на процеси и продукти и иновација.

На позицијата од: 2022 година