Ило Ристовски е истакнат професионалец во осигурителната индустрија, со кариера која трае повеќе од две децении во Македонија, на највисоки раководни позиции. Од октомври 2022 е Генерален директор и Претседател на Управниот одбор во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, покажувајќи длабока способност за лидерство и стратешко насочување. Под негово раководство, компанијата продолжува да расте и се развива, останувајќи лидер во осигурителниот сектор во регионот.