Ана Клетничка е преку 10 години дел од компанијата Евроинс Осигурување, како специјалист за право, штети и регреси. Повеќе од 7 години успешно ја води Дирекцијата за Ликвидација на Штети и Регреси во компанијата, покажувајќи одлични резултати во сервисирањето на клиентите на компанијата.