Херман Зип

Г-дин Херман Зип е Заменик претседател на Управниот одбор на Еуролинк. Тој има огромно искуство во осигурителната индустрија, на стратешки раководни позиции поврзани со градење осигурителни продукти и унапредување на продажната мрежа во повеќе домашни осигурителни компании. Негова потесна експертиза е и подрачјето на реосигурување, кое е клучно за обезбедување беспрекорна заштита за сите клиенти […]

м-р Марија Томеска

Марија Томеска своето образование го има стекнато на London School of Economics и MBA на IMD во Швајцарија. Во осигурителниот сектор е 20 години и исто толку време е дел од Еуролинк осигурување. 10 години е на челната позиција во Еуролинк осигурување и заедно со својот тим ја води компанијата до лидерските пазарни позиции. Со […]