Ана Клетничка

Ана Клетничка е преку 10 години дел од компанијата Евроинс Осигурување, како специјалист за право, штети и регреси. Повеќе од 7 години успешно ја води Дирекцијата за Ликвидација на Штети и Регреси во компанијата, покажувајќи одлични резултати во сервисирањето на клиентите на компанијата.

Ралица Губерова

Ралица Губерова успешно ја води компанијата Евроинс Осигурување АД Скопје, веќе над 10 години од позицијата на Генерален Директор. Со својот динамичен менаџерски стил, таа во континуитет овозможува целосна реализација на човечкиот и деловниот потенцијал на компанијата, истовремено градејќи успешни деловни релации со партнерите на компанијата. На чело на компанијата од: 2011 година