Ана Серафимова

Од 2011 година, Г-ѓа Серафимова е дел од тимот на ВИНЕР во Секторот за финансии и сметководство. Во 2013 година на конкурс како дел од мобилити програмата, е избрана да престојува и работи во Виена, Австрија во дирекцијата на Виена иншуренс груп во секторот за корпоративно сметководство за период од 5 месеци. Од 2012 година, до […]

Климе Попоски

Професорот Климе Попоски предава на катедрата за осигурување на Универзитетот „Свети Климент Охридски“. Тој беше Претседател на Советот на експерти, на Агенцијата за супервизија на осигурување, во два мандата, од 2009 до 2019 година. Попоски е член на Собранието при Стопанската Комора, почесен член на Македонското здружение на актуари, како и на меѓународното здружение на […]