Намалете го за 90% ризикот од штета во домот во 4 чекори

Вашиот стамбен објект не е само физичка локација; тоа е дом за вас и вашите најблиски, каде не се сместени само предмети, туку и спомени, вредности и соништа. Заштитата од потенцијална штета вклучува повеќе од само заклучување на вратите ноќе. Еве неколку практични совети кои ќе ви помогнат да го заштитите вашиот дом од различни ризици, и ќе ја намалите веројатноста од претрпување штета и загуба за 90%.

1. Заштита од кражба

  • Бидете дискретни на социјалните мрежи: Избегнувајте да објавувате информации за отсуство од дома на платформите на социјалните медиуми. Провалниците често користат такви информации за да ги таргетираат домовите кога станарите се отсутни.
  • Отстранете го пакувањето на вредните предмети: Откако ќе купите нови и вредни предмети, дискретно фрлете ги нивните кутии и пакување. Оставањето кутии за скапа електроника или други вредни предмети надвор може да ги привлече крадците.

2. Спречете излевање на вода

  • Редовно одржување: Редовно проверувајте ги инсталациите за протекување и навремено решавајте ги сите проблеми. Мало капнување може брзо да ескалира во значителна штета.
  • Познавање на вашата водоводна мрежа: запознајте се со локацијата на главниот вентил на водоводната мрежа за да можете да ја исклучите во итен случај за да спречите поплави.

Осигурaj го твојот дом уште денес!

Започни со Домаќинско осигурување, а Компа ќе е со тебе низ целиот процес. На брз и лесен начин до посакуваната полиса.

3. Ублажете ги опасностите од пожар

  • Инсталирајте детектори за чад: Размислете за поставување на детектори кои се поврзани со интернет и преку апликација можат да ве предупредат за опасност од пожар во вашиот дом.
  • Одржувајте ги електричните системи: Редовно проверувајте ги електричните жици и уредите во вашиот дом за какви било знаци на истрошеност. Избегнувајте преоптоварување на електричните приклучоци и користете заштитници од пренапони.
  • Полека префрлајте се кон „Паметен дом“: Новата технологија овозможува паметна инфраструктура во домаќинството, поврзана со интернет која дава информација во реално време за можните опасности или исклучува голем дел од инсталацијата и уредите кои не мора да се нужно вклучени како фрижидерот додека не сте дома.

4. Купете полиса за осигурување на домот

Последниот и најклучен чекор во заштитата на вашиот дом од оштетување е да купите сеопфатна полиса за осигурување на домот. Осигурувањето не само што нуди финансиска заштита од кражби, штети од вода, пожар и природни катастрофи, туку обезбедува и мир на умот знаејќи дека сте подготвени за неочекувани настани. 

Сега изборот и купувањето на полиса стана мошне полесно со Компа, бидејќи ги споредивме и поставивме на едно место сите достапни понуди за Домаќинско осигурување на пазарот, но и овозможивме комплетно онлајн плаќање и достава на полиста.