Профил на компанијата

Евроинс Осигурување АД Скопје е четвртото друштво за осигурување основано на територијата на Р.Македонија, основано согласно Решение на Министерството за финансии од 13.05.1995 година и впишано во судскиот регистар на ден 20.07.1995 година во Скопје.

Денес, Евроинс Осигурување преставува колектив на динамични и едуцирани кадри во широко распоространета мрежа низ земјата и афирмирано присуство во клучните регионални и административни центри преку вработените и застапниците во осигурување, кои се подготвени да прифаќаат ризици и кои секој празен пазарен простор го сметаат за шанса.

Оригиналност, современост, атрактивност се одликите на маркетиншките вредности на Евроинс Осигурување. Спој на емоции, уметност и промоција, каде се негува трајната комуникација со постоечките и потенцијалните клиенти.

Менаџмент на компанијата

Понуди на Компа

Вкупно понуди
0
Издадени полиси
0
Рејтинг на Компа
0

*Најпродаван пакет од Евроинс Осигурување на Компа е
Евродом пакетот за Домаќинско осигурување

Контакт

Бул. 8-ми Септември бр. 19А, 1000 Скопје
+389 (2) 3 228 904 
www.euroins.com.mk | contact@euroins.com.mk