Марија е специјалист за осигурување, со над 10 години искуство во индустријата. Нејзината способност за анализа и посветеност на детали ни овозможуваат секогаш да сме во тек и со најситните промени кај осигурителните продукти и истите навремено и точно да ги прикажеме на корисниците на Компа.

Специјалност: Домаќинско осигурување
Искуство: 10 години