Селин Шакарер

Селин Шакарер е член на Извршниот одбор во Халк Осигурување, со долгогодишно искуство во осигурителниот сектор, особено во банкарското осигурување. Нејзината кариера опфаќа значајни улоги во Турција, каде што се истакна како менаџер за продажба на банкоосигурување и директор на банкоосигурување во водечки осигурителни компании. Шакарер има длабоко разбирање и вештини во управувањето со перформансите […]

Ило Ристовски

Ило Ристовски е истакнат професионалец во осигурителната индустрија, со кариера која трае повеќе од две децении во Македонија, на највисоки раководни позиции. Од октомври 2022 е Генерален директор и Претседател на Управниот одбор во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, покажувајќи длабока способност за лидерство и стратешко насочување. Под негово раководство, компанијата продолжува да расте и се […]