Профил на компанијата

Винер Осигурување е дел од моќната осигурителна групација – Виена Иншурeнс Груп, која е доминантна осигурителна групација во Централна и Источна Европа.  

Главно обележје на компани­јата е беспрекорната услуга на клиентите, која заедно со супериорното реосигурување оценето со А+ според S&P Стандардите, се најголемиот мотив на се` повеќе клиенти кои решаваат да ги искористат привилегиите на оваа нова деловна филозофија.

Резултат на зголемената доверба која ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп АД ја ужива на пазарот се константниот раст и стабилното зголемување на премијата и пазарниот удел.

Менаџмент на компанијата

Понуди на Компа

Вкупно понуди
0
Издадени полиси
0
Рејтинг на Компа
0

*Најпродаван пакет од Винер Осигурување на Компа е
Премиум дом на Домаќинско осигурување

Контакт

Ул. Железничка бр. 41, 1000 Скопје
+389 (2) 3 231 631 | 15 999
www.winner.mk | winner@winner.mk